DigiPippi: Retningslinjer for workshops

Retningslinjer for DigiPippi workshops

Vores workshops er vores livsblod. Det er der, hvor vi møder pigerne samtidig med, at det er der vi har en stor del af vores finansielle grundlag. Som rollemodel er din deltagelse dét, der gør det muligt at afholde dem. Du er med til at fremme hele foreningens arbejde, hver gang du tager dig tiden til at være med. Og tak for det! Vi kunne i bogstaveligste forstand ikke lave en systemforandring uden dig. For at ruste dig bedst muligt til at deltage, er her vores retningslinjer for workshopperne.

Kort om workshopperne

En DigiPippi workshop forløber for det meste over 2-4 timer over en enkelt dag, med få undtagelser. En workshop sættes op når enten en kunde henvender sig – f.eks. et bibliotek – eller, når foreningen selv vælger at sætte en op. Det er også muligt for en erfaren rollemodel at sætte en DigiPippi workshop op efter aftale med bestyrelsen. En standard workshop har 20-25 piger, 1 teamleder og 4 rollemodeller. Vores workshops er skabt ud fra en fastlagt og gennemtestet ramme. Denne ramme sørger for, at vi kan favne pigerne bedst muligt hver gang, uanset hvem eller hvor de er. Rammen guider også rollemodellerne, så det er muligt for alle at deltage. Samtidig gør den, at man altid ved hvad man får til en DigiPippi workshop. Vores metoder og brand hænger sammen.

Tilmelding

Vi skriver ud om workshops i så god tid som overhovedet muligt. Dette sker gennem kvartalsskemaet og via Facebookgruppen. I tilfældet af, at arrangementet er dukket pludseligt op, skriver vi ud på Facebook og via nyhedsbrevet. Med mindre der er tale om pludseligt event, bedes du tilmelde dig via kvartalsskemaet. Du kan tilkendegive din deltagelse på vores interne Facebook event, men det anses ikke som det endelige svar. Når du tilmelder dig, er du med til at afgøre om en workshop kan blive afholdt. Der skal være et minimumsantal af rollemodeller for, at vi sikre kvaliteten. Vi vil hellere undlade eller udsætte en workshop end at levere et dårligt resultat. Derfor beder vi dig tænke dig om før du tilmelder dig, og skrive det i kalenderen så snart du har tilmeldt dig. Når du er tilmeldt, bliver du holdt opdateret løbende. Du kan skrive dig på som en måske’er, hvis du er usikker på om du kan få kalenderen til at gå op. Så bliver du spurgt hen ad vejen, og kan der melde til eller fra.

Aflysning af deltagelse

Hvis du bliver nødt til at aflyse, ser vi gerne at du gør det i så god tid som muligt. Vi forsøger at have nok rollemodeller tilmeldt til, at det ikke er et problem med nogle frafald.

Sæt en workshop op

Det er muligt for en godkendt teamleder at sætte en DigiPippi workshop op efter aftale med bestyrelsen. Med en godkendt teamleder menes en erfaren rollemodel, der opfylder kravene for en teamleder.

Workshop hierarki

Hver workshop har en teamleder, som står for det overordnede ansvar. Dernæst er der sekundanter, som er deltagende rollemodeller der påtager sig opgaver før, under og efter workshoppen. De almene rollemodeller er dem, der deltager på workshoppen men ikke har planlægnings ansvar.

Teamleder

Som teamleder har du ansvaret for workshoppen fra start til slut, før såvel som efter, med støtte og rådgivning fra bestyrelsen. Der er kun 1 teamleder, hvis ansvar det er at have kommunikation med bestyrelsen og de almene deltagende rollemodeller. Vi anbefaler, at der også er sekundanter på således at opgaver kan uddelegeres. Rollen som teamleder kræver, at man som minimum har deltaget i 2 af samme slags workshops som almen rollemodel. Derudover skal man have gennemgået DigiPippi certificering. Det er vigtigt, at teamlederen kan formidle og facilitere workshoppen indenfor de satte rammer. Som teamleder for en DigiPippi workshop, modtager teamlederen et engangshonorar på 250 kr. per time workshoppen varer, for sit arbejde. Beløbbet udbetales som B-skat og kan maksimalt udgøre 1000 kr. Derudover dækkes rejseomkostningerne ved rejser langt fra egen bolig, op til 500 kr. Under workshoppen er teamlederen ikke tilknyttet en gruppe, men er derimod den med overblikket. Den, der holder styr på workshoppens fremgang, tidtagning, at alle er sat i gang osv. Er der pressedækning på workshoppen, er det også teamlederens opgave at stå til rådighed eller, at have fundet en af de deltagende rollemodeller der ønsker at blive interviewet. Teamlederen er med andre ord den direkte repræsentant for foreningen før og under workshoppen. For mere information om, at være teamleder kontaktes bestyrelsen på bestyrelsen@digipippi.dk

Sekundant

En sekundant er en af de deltagende rollemodeller, der har erfaringen til og ønsket om at deltage i planlægningen. Det er en hjælp for teamlederen undervejs, og mængden af ansvar fordeles efter ønske. Sekundanten har ikke ansvaret for workshoppen men er en opbakning og støtte til, at få workshoppen til at lykkedes. Under workshoppen er sekundanten ligestillet med en alment deltagende rollemodel. Ved rejse langt fra egen bolig, kan der indstilles til godtgørelse af rejseomkostningerne op til 500 kr. Dette sker ikke automatisk, men skal aftales med foreningen før workshoppen.

Almen rollemodel

Som almen deltager er der ikke meget at forberede. Vores workshops er skabt ud fra en fastlagt ramme, hvor det er teamlederen og evt. sekundanter der har planlægnings ansvaret. Det er deres og bestyrelsens ansvar at informationen er god og rettidig. Din opgave op til eventet er, at bekendtgøre dig med emnet og den teknologi vi skal bruge. Du behøver ikke have deltaget i workshops af samme type før, og selvom du ikke har været med til en DigiPippi workshop før, er der plads til dig. Vi skal alle lære tingene på et eller andet tidspunkt. Dertil er certificeringen en god hjælp, men det er ikke altid at den kommer før en workshop. Ved rejse langt fra egen bolig, kan der indstilles til godtgørelse af rejseomkostningerne op til 500 kr. Dette sker ikke automatisk, men skal aftales med foreningen før workshoppen.

Generelle retningslinjer for rollemodeller

  • DigiPippi workshops er KUN for piger, og i visse tilfælde mødre
  • Egne døtre i DigiPippis aldersgruppe kan tilmeldes på lige fod med de andre deltagere
  • Er en rollemodels datter med til en workshop, forventes det at barnet ikke kommer i sin mors gruppe og, at rollemodellen kan beholde fokus på workshoppen. Ikke eget barn
  • Der er tavshedspligt om workshoppens deltagere
  • Billeder og videoer taget under workshoppen må kun offentliggøres, hvis der er indhentet tilladelse af børnenes forældre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *