Det er første dag af DigiPippi Skole på Dagmarskolen i Ringsted. En klasse fuld af 4. klasses piger sidder helt stille og stirrer på dagens underviser – Eva Fog fra DigiPippi.

Mange har på forhånd tilkendegivet overfor deres lærere, at de er nervøse og spændte, for det er ikke hverdag at blive pillet ud af deres klasser på den måde.

Dagens to hold er sammensat af årgangens fire klasser, og modsat hvad mange af dem er vant til, er de ikke forberedte på, hvad der skal ske. Drengene er sendt ud på egne eventyr, og de næste 5 torsdage vil det fortsætte sådan.

Pigerne er på vej ud i det ukendte, og det har de rigtig godt af. Ikke nok med, at de ikke får at vide præcis hvad de skal lave – de skal også lave det med teknologi. Helt specifikt 3D design og 3D print. Fejlmarginen er enorm, og der er ingen måde at kalkulere en vej igennem. Gisp.
De er vant til, at kunne forudse hvad de skal lave og på den måde evalurere deres egne chancer for succes eller fiasko. Desværre er denne evne i høj grad med til at spænde ben for pigernes egen udvikling. Derfor er første del af undervisningen startet længe før DigiPippi tropper op i klassen, og fortsætter når DigiPippi tager hjem for sidste gang. I samarbejde med skolens lærere er forløbet tilrettelagt, så den gør brug af den forhåndenværende teknologi og læringsmål.

På Dagmarskolen er det i høj grad håndværk- og design-lærerne, som har sat deres præg på, hvad der skulle laves. Samtidig stod der, ligesom på mange andre skoler, en bunke 3D printere som ikke blev brugt nok, og derfor var det en optimal kombination for alle parter.
Ud fra de specifikke aftaler og ønsker har DigiPippi skabt et undervisningsforløb, som munder ud i et konkret produkt. En snekugle.

“Det er en rigtig god mulighed for at give vores piger et ekstra skub ud i teknologiens verden, og samtidig er det en mulighed for kompetenceudvikling for os lærere”, fortæller Stine Salomon, IT kyndig lærer på Dagmarskolen i Ringsted. “Når pigerne er uddannede DigiPippi’er er planen, at de skal hjælpe med til at uddanne skolens andre elever og lærere i brugen af Tinkercad og 3D-print.”

Ikke blot et dryp

DigiPippi Skole er ikke blot et enkelt dryp i en stor sø af undervisning. Det er et boost til alle de involverede.
Alt for ofte købes konsulenter ind til et forløb, og efterfølgende er det ikke muligt at arbejde videre med det. DigiPippi Skole gør både lærere og piger til undervisere, som derefter kan sprede det ud til skolens andre elever.

Samtidig hæves pigerne fra at være dygtige, men passive forbrugere, til at være aktive brugere. Skabere og formidlere.
Af samme grund har Dagmarskolen kastet sig ud i at være den første i DigiPippi Skole projektet. Viceskoleleder Martin Kofoed siger om deltagelsen:

”På Dagmarskolen gør vi meget ud af, at vores elever bliver digitalt dannede, til at være kreative producenter, og ikke blot forbrugere i den digitale verden. DigiPippi-projektet er med til at understøtte dette, samtidig med at pigerne på fjerde årgang i et lærerigt forløb får en god oplevelse.”

Pigerne vil efter forløbet være blevet det, som DigiPippi arbejder meget med: rollemodeller for andre.

Rollemodeller spiller en stor rolle i DigiPippi Skole-projektet. Udover Eva Fog som fast underviser, kommer der undervejs flere af foreningens kyndige rollemodeller med. Formålet er klart: At vise pigerne, hvor forskellige rollemodeller der er og, at de findes blandt deres eget køn.
En af de andre problemstillinger, som DigiPippi Skole forsøger at tage hul på er nemlig fordommen om, at teknologi er ‘drenget’.
En fordom, som har levet i bedste velgående siden midten af 1980’erne og som desværre påvirker dagens deltagere.

Ikke kun for drenge

Det er sjovt fordi det kun er pigerne – og sådan noget plejer mest at være for drenge”, kommer det i kor fra Marie, Filippa og Viktoria fra 4C. En udtalelse, som et spørgeskema holdene gennemgik på første dag bakker op om.
På spørgsmålet ’Tror du, at du kan finde ud af det der skal ske i dag’ svarede kun 38 % Ja, mens de resterende 62 % svarede Nej eller Ved ikke.

Ringsted Kommune har valgt at sponsorere projektet. Kommunens to udviklingskonsulenter for IT og læringsmiljøer, Rune Dziadecki og Rikke Falkenberg ser frem til samarbejdet med DigiPippi. Nu og i fremtiden.

”Det er skønt at se pigerne lege med teknologi. Det er tydeligt, at de hurtigt opdager, at det også er for piger. Samtidig med, at pigerne får en masse viden om bl.a. 3D printere, er projektet med til at styrke lærernes teknologiforståelse og digitale kompetencer. Vi ser projektet som et godt projekt for Dagmarskolen og for Ringsted Kommune. Vi glæder os til et tæt samarbejde med DigiPippi også i fremtiden.”

DigiPippi skole – hvorfor kun pigerne?

Baggrunden for DigiPippi Skole findes hos foreningen, som har givet navn til projektet – pige teknologi-klubben og foreningen DigiPippi.
Med udgangspunkt i forkvinde og stifter Eva Fogs vision om en verden, hvor der er en mere ligelig fordeling af begge køn, inden for såvel brug af som uddannelse og job inden for teknologi, blev foreningen dannet i september 2015. En vision, som desværre er langt fra opfyldelse.

”Jeg så, hvordan kloge og ellers motiverede piger overlod teknologien til drengene. Ikke fordi de ikke havde lyst til at bruge den. De lod sig i høj grad presse ud til siden af drengenes iver, usikkerhed på egne evner samt modet til at fejle.”

Ved at have pigerne for sig selv er der i højere grad rum til at ‘fejle trygt’, og gennem fællesskabet blandt ligesindede foregår det helt og holdent på deres præmisser. Pigerne får tid til at komme i gang.

Når først pigerne kommer i gang

I DigiPippi er de vant til, at der er en ‘indkørselsperiode’, som kan variere fra 5 minutter til halvanden time. Usikkerheden i, om de nu siger noget forkert, lyder dumme eller andre får et dårligt indtryk af dem skal overvindes før læring og udfoldelse kan ske.
I 4. klasse på Dagmarskolen viser den kendte usikkerhed sig også i løbet af første dag. Mange af pigerne stopper i starten sig selv og vil først fortsætte, efter de har fået individuelle instruktioner. Instruktioner, som ellers lige er gennemgået i plenum i et let og forståeligt sprog, supporteret af en video tutorial.

Med hjælp fra to af skolens lærere og de to rollemodeller fra DigiPippi, hjælpes pigerne nænsomt men konsekvent videre.
“Pigerne var nysgerrige og spændte,” udtaler rollemodel Katrine Løth om den første dag, hvor indsatsen med gruppen hurtigt gav pote.
“Her så jeg hvordan pigerne lynhurtigt fangede programmet, og hvordan det kriblede i deres fingre for at kunne designe selv.”

Første omgang af DigiPippi Skole afrundes d. 15. juni, hvor pigerne modtager diplomer og t-shirts i en fejring af deres flotte arbejde. Herefter er de graduerede som DigiPippi piger, og kan gå ud og undervise andre i det, de selv har lært.
Diplomet er både et bevis til pigerne selv på, at de rent faktisk godt kan, og at DigiPippi mener, at pigerne fremadrettet kan repræsentere andre som værdige rollemodeller. Og skulle nogen af dem ikke have lavet produktet færdigt? Pyt. Det hele drejer sig om processen, opbygningen af selvtilliden og boost af viden om at teknologi IKKE kun er for drenge.

Relaterede links

Pressemeddelelse om DigiPippi Skole samarbejdet med Ringsted

Artikel om projektet i Sjællandske Medier

Artikel i Ringsted Lokalblad