DigiPippi Retningslinjer for rollemodeller

Revideret juli 2019

Baggrund

Hvorfor er det vigtigt at du læser dette?

Som rollemodel i DigiPippi spiller du en stor rolle i udviklingen af området piger, kvinder og tech. Derfor er det vigtigt at du tænker over, hvordan du bedst bruger denne rolle. Vi ved, at hverdagen, familien og jobbet er de vigtigste elementer i livet, og det har vi fuld respekt og forståelse for.  

Samtidig forventer vi, at du har tilmeldt dig som rollemodel med ønske om at deltage aktivt i foreningens udvikling og, at du derfor er villig til at lægge noget af din værdifulde tid hos os. Her er kort fortalt metoderne til, at gøre det:

Aktiv deltagelse

at være underviser, skribent, videoblogger, fundraiser eller noget andet der understøtter vores mål og virke, i samarbejde med foreningen. Når du er med til at vise vejen aktivt for pigerne direkte gennem DigiPippis events, workshops og medier, bliver du en af dem, som der er mangel på. En synlig, nærværende kvindelig rollemodel.

Kommunikation

at nå ud med et budskab og udøve indflydelse på andre, er en vigtig del af det at være en rollemodel og dermed en succesfuld social ambassadør for piger, kvinder og tech. Evnen til at kommunikere og engagere andre, er også en af de måder hvorpå vi når ud med vores budskab, og skaber en forandring. Om det er via dine sociale medier eller dit netværk i hverdagen, er mund til mund metoden den bedste måde at nå folk.

Stoler de på dig, tager de budskabet til sig.

Kendskab til DigiPippi

For at have baggrundsviden om hvad DigiPippi er, er det vigtigt for at forstå, hvordan vi arbejder. Vores vision og mission er vigtigt at have kendskab til, når du omtaler organisationen i forbindelse med præsentationer, og når du taler med pressen.

Du kan læse vores vision og vedtægter på http://digipippi.dk.

I mellemtiden finder du nedenfor en kort introduktion:

 • DigiPippi er en forening, som har til formål at løfte forståelsen og engagementet for piger og kvinder inden for teknologi og IT.
 • DigiPippi støtter piger gennem workshops og events, samt søger at skabe en generel systemforandring ved at formidle information og opfordre debat med virksomheder, politikere samt uddannelsesinstitutioner og forældre.

DigiPippi har eksisteret siden september 2015, og er baseret på frivillige, kvindelige rollemodeller, der ønsker at gøre en forskel.

Kendskab til organisationens struktur

DigiPippi er bygget op i 5 sektioner.

 1. Den arbejdende bestyrelse er den øverste myndighed, hvor der sidder min. 3 hovedmedlemmer og et antal suppleanter. Den fastsættes ved den årlige generalforsamling, og består hovedsageligt af de kvindelige rollemodeller.
 2. Sekretariatet er den daglige ledelse som varetager alle opgaverne i forbindelse med drift og eksekvering.
 3. Bestyrelsen er vejledt af advisory group’en, som ingen beslutningstagende magt har. Her sidder personer med forskellige relevante erfaringer og karrierer for et år ad gangen. Optagelse i advisory group’en sker ved en offentlig søgningsproces, hvorefter kandidaterne gennemgås i bestyrelsen.
 4. Rollemodellerne er de kvindelige frivillige, som har tilmeldt sig i ønsket om at gøre en forskel. Det er dem, som aktivt indgår i udførelsen af bl.a. events. Optagelse sker løbende.
 5. Almene frivillige er dem, som giver deres tid i forskellige administrative roller, f.eks. SoMe strategier, webdesign, fundraising og lignende. Optagelse sker løbende og køn er underordnet.

Almene guidelines for rollemodeller

Vi ønsker at du, som rollemodel, er en ambassadør for social forandring, og for DigiPippi som organisation. Dette betyder at vi har forventninger om at du:

 1. Deltager aktivt i det omfang vi sammen fastlægger løbende
 2. Gennemgår DigiPippi certificering når denne er færdigudviklet i 2019-2020
 3. Melder tilbage på aktivitets skemaet, som er måden vi holder styr på tilmeldinger til events, workshops og relevante opdateringer i rollemodellernes liv.
 4. Læser med på vores Facebook gruppe for rollemodeller, og de udsendte nyhedsbreve
 5. Indvilliger i at få indhentet børneattest
 6. Hjælper med at udbrede nyheder, begivenheder og andet fra DigiPippis sociale medier
 7. I det omfang der er muligt, hjælper med at rejse penge til DigiPippi vha f.eks sponsorater samt medlemsskaber
 8. Samtykker til, at der er tavshedspligt omkring vores kontakt med børn og forældre i DigiPippi regi

For at gøre det mere overskueligt, har vi på de følgende sider samlet nogle retningslinjer for hvert af disse områder.

1. Aktiv deltagelse

Din deltagelse er essentiel for, at vi kan lave noget for pigerne. Vi har ingen forventninger om, at du deltager i alt, da det er umuligt. Til gengæld forventer vi, at du melder dig på minimum 2 aktiviteter årligt. Det være sig underviser på en event, tage en uge på vores Instagram, skrive en artikel, kontakte mulige sponsorer eller noget helt 4.

Som rollemodel er du så aktiv som du ønsker, og vi er meget åbne for nye forslag og tiltag. Medbestemmelse er det, der driver værket.

2. DigiPippi Certificering

Det ligger ikke naturligt for alle, at undervise eller videreformidle hvorfor og hvordan ting gøres. Vi anerkender at alle rollemodeller er forskellige, og derfor får vi i 2019-2020 indført et certificeringsforløb. Med dette får du som rollemodel indsigt i både det læringsmæssige, pædagogiske samt psykologiske aspekt af DigiPippi metoden.

Samtidig rustes du til at kunne videreformidle baggrund såvel som bevæggrund for vores tiltag.  

3. Aktivitets skemaet

2-4 gange årligt udsendes et skema, som alle rollemodeller skal udfylde. Skemaet fortæller os hvem der er aktive i det stykke tid, hvilke opgaver den enkelte byder ind på.

Vi har en forventning om, at du bruger de 10-15 minutter det tager at udfylde og, at du har forholdt dig til din kalender før du melder til en event, workshop eller andet. Vi planlægger efter din tilmelding, og det er ikke godt for vores forenings ry, hvis vi aflyser for tit pga. frafald. Vi ved dog godt at livet sker, og forsøger at have nok hænder på hver gang. Skemaet sendes ud per mail samt postes i vores fælles Facebook gruppe

4. Intern kommunikation

Vores Facebook side er der, hvor vi kommunikerer ud i dagligdagen. Her kommer der beskrivelser af hvad vi går og foretager os i bestyrelsen, events samt interessante ting vi tænker I bør vide. Facebook siden er også der, hvor I kan kommunikere med hinanden, rollemodeller imellem. Vi har også undergrupper til landsdelene, så der kan kommunikeres mere specifikt.

Nyhedsbrevet udkommer engang imellem, ca. hvert kvartal, og giver en update på alt der er sket. Det er også her, at kvartalsskemaet sendes ud. Link til både nyhedsbrev og skema kommer også på Facebook siden.

5. Børneattest

Som forening med frivillige er det et lovkrav, at vi indhenter børneattester. Det er selvfølgelig for, at beskytte børnene, så den beder vi om oplysninger til i forbindelse med din tilmelding.

6. Videreformidling

Mund til mund metoden er den måde DigiPippi er vokset på, og det er den måde vi fortsat ønsker at formidle. Hver gang du sender noget videre fra vores offentlige sociale medier, er du med til at udbrede vores mission og vision.

Alt vi gør er for at skabe en systemforandring, der positivt bidrager til bedre forståelse for samt inklusion af piger, kvinder og teknologi. Hvad tager 5 sekunder at dele, kan skabe store ringe i vandet der hjælper.

7. Tavshedspligt

Vi får overdraget folks dyrebareste – deres piger – hver gang vi holder events og workshops. Pigerne oplever at blive set og hørt, hvilket ofte skaber en fortrolighed på ganske kort tid. Den fortrolighed skal varetages med den største respekt, og derfor er der tavshedspligt med mindre andet er skriftligt formidlet fra forældre og bestyrelsen.

De sidste bemærkninger: At udleve brandet

For os der lægger hjerteblodet i DigiPippi, er det ikke blot en fritidsinteresse. Det er en måde at bidrage til en global systemforandring, der er såre tiltrængt. Som rollemodel er du en af de brikker, der forhåbentligt en dag danner et billede af den moderne pige og kvinde – stærk, selvsikker og aktiv i brug og udvikling af teknologien.

Vi er på vej. Rigtig godt på vej, og DigiPippi metoden er ulig andre forsøg på verdensbasis.

Vi ønsker at booste dig gennem din deltagelse i DigiPippi, give dig et unikt netværk samt vise verden, at der findes kvinder i tech som lige præcis dig. Din ageren under DigiPippis faner har betydning, og det håber vi du har lyst til at prale med!

Held og lykke!

Efter at have læst dette dokument er du måske en anelse overvældet over alle de forventninger og al det arbejde, der ligger foran dig. Vi håber derfor at du vil bevare roen, have tiltro til dig selv, og tage et skridt ad gangen. Vi har valgt dig fordi vi er forvisset om at du er et ekstraordinært individ og at du med dit væsen og gøren kan bidrage positivt. Det kræver noget tid og velvilje, som vi ved i sidste ende bliver belønnet af dem, det virkelig handler om; pigerne.