Stifter og forkvinde for organisationen DigiPippi fratræder posten som forkvinde for bestyrelsen – jagten på en ny Bestyrelsesforperson er i gang

Eva Fog Noer underviser piger i DigiPippi Svendborg

Organisation DigiPippi er netop gået i gang med at søge efter en ny forperson for bestyrelsen, da stifter og forkvinde Eva Fog Noer har meddelt at hun ønsker at trække sig fra posten efter 6 år.

”Da jeg i sin tid stiftede og grundlagde DigiPippi var det ud fra et ønske om at give unge piger indsigt og selvtillid til at lære og lege med teknologi. Der er mange piger, ligesom jeg selv, der interesserer sig for IT og teknologi, men de fleste har ikke nogen kvindelige rollemodeller tæt på sig eller et netværk med andre jævnaldrende piger med samme interesse”, fortæller Eva Fog Noer.  Undersøgelser viser, at jo tidligere piger får selvtillid, føler sig inkluderet og bliver støttet i at danne en stærk selvforståelse for at de er dygtige til teknologi, jo større er sandsynligheden for, at de senere vælger at uddanne sig indenfor IT & Teknologi.

Erhvervslivet er desperat efter at få flere medarbejdere med IT-kompetencer og derfor er det helt afgørende at få endnu flere piger i Danmark til blive uddannet indenfor netop dette felt.

”I løbet af de sidste 6 år er det lykkedes os at få spredt det gode budskab omkring DigiPippi ud til mange piger og forældre, men tiden er inde til at der skal endnu mere fart på udviklingen og flere nye DigiPippi aktiviteter i hele landet, så langt flere piger får motivation til at interessere sig endnu mere for IT og teknologi fra et tidligt tidspunkt”, udtaler hun. ”Derfor vælger jeg at give stafetten videre for at åbne op for andre kompetencer end mine”.

Organisationen arbejder aktivt for at skabe et fælles community for piger ml. 7-13 år, som via camps, klubber og fælles arrangementer bliver introduceret til en masse sjove teknologier. Undervisningen foregår på en støttende og motiverende måde, hvor pigerne opnår en selvforståelse af egne evner.

Støtte er afgørende

Som medlem af nonprofitorganisationen er det grundlæggende vigtigt, at man brænder for at være med til at gøre en forskel. Da DigiPippi primært drives af frivillige, er der stort behov for at skabe et økonomisk fundament, som kan gøre det muligt at udvide med flere landsdækkende DigiPippi-klubber og nye workshops.

”Behovet for at kunne skaffe økonomisk støtte er helt afgørende for at vi kan afvikle flere arrangementer, workshops og teknologi-camps for de unge piger på tværs af hele landet”, siger Eva Fog Noer.  

”Derfor skal den nye forperson også gerne være indstillet på at tage en aktiv del i at hjælpe med denne del. Det vil være en fordel at have et godt og stort netværk i erhvervslivet og gerne erfaring med bestyrelsesarbejde og strategi. Det vigtigste er dog, at man har lyst til at være med til at sætte retningen for DigiPippi fremover og til at være med til at gøre en forskel, så vi kan få endnu flere piger i Danmark til at interessere sig for IT og teknologi”, afslutter hun.

Ved interesse for at ansøge om formandsskabet for bestyrelsen af DigiPippi, kan man rette henvendelse til Eva Fog Noer ved at booke et telefonmøde på https://calendly.com/evafognoer, eller på mail kontakt@digipippi.dk. Processen efter en ny bestyrelsesforperson er i gang. Der er ansøgningsfrist d. 4. september 2022.

—————

DigiPippi er en nonprofitorganisation, der drives af frivillige engagerede personer, som brænder for at gøre en forskel og for at få flere piger til at interessere sig for IT og Teknologi. DigiPippi ønsker med den tidlige indsats overfor piger i alderen 9-13 år at medvirke aktivt til at Danmark på sigt får flere kvinder indenfor bl.a. IT-sektoren fremover.