Grundet Eva Fog Noers ønske om at træde tilbage som Bestyrelsesforperson i DigipPippi, har bestyrelsen igangsat arbejde med at afklare setuppet for foreningens fremtidige ledelsesstruktur, -herunder søgning af ny forperson til Bestyrelsen.

For at sikre mest mulig tid til at finde den helt rigtige kandidat, har bestyrelsen derfor besluttet at udskyde årets Generalforsamling til søndag d. 5.12.2022. Her vil indkomne ansøgninger og kandidater til posten som både Forperson samt nye medlemmer til bestyrelsen blive behandlet og drøftet.

 I den sammenhæng hører vi naturligvis meget gerne fra jer omkring gode forslag til kandidater eller nye ledelseskonstruktioner.

På trods af de kommende ændringer, står vi i DigiPippi fortsat tilbage med en beslutningsdygtig og arbejdsom bestyrelse, som alle er ivrige for løfte foreningens aktivitetsnivau til nye højder.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i DigiPippi

Mia Meldgaard

Julie Brix

Thor Ellegaard

Pauline Fredskilde

Eva Fog Noer