I slutningen af 2017 blev DigiPippi kontaktet af Aalborg Universitet, der var blevet bedt om at skrive en rapport om piger/ kvinder i IKT-branchen i Danmark. Rapporten var bestilt af EIGE – European Institute for Gender Equality under EU. 

Sammen med rapporter fra andre lande, har EIGE vurderet de forskellige tiltag og projekter og ud fra dem valgt et til at repræsentere hvert land.

I Danmark blev det så DigiPippi! Under titlen “DigiPippi — the coolest girls’ club in Denmark” er vi nu eksemplet på Best Practice, anerkendt af EUs ligestillingsinstitut. Officielt blev det annonceret d. 22.10.2018, og vi er ovenud lykkelige for anerkendelsen.

Læs mere om udvælgelsen på EIGE’s hjemmeside: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/denmark/digipippi-coolest-girls-club-denmark