Foreningens formål er at tilbyde piger i alderen 7 til 13 år en digital platform og aktiviteter, hvis primære formål er at skabe interesse og formidle viden om teknik, IT og de digitale medier (herefter TID) ved hjælp af frivillige kvindelige rollemodeller.
Visionen er overordnet:

 • At gøre piger til selvstændige og bevidste brugere såvel som forbrugere
 • At give dem redskaber og læringsmuligheder, der tager udgangspunkt i deres læringsprofiler
 • At arbejde med at give piger og kvinder positive selvbilleder i forhold til TID
 • At skabe debat om pigernes rolle i TID
 • At bakke op om og skabe relevant materiale henvendt til piger i forhold til TID

DigiPippis vision for 1. år

 • At tilbyde mindst 1 relevant kursus til pigerne
 • At lave sociale analog sammenkomster mellem pigerne og rollemodeller 2 gange årligt
 • At skabe offentlig debat om pigernes tilgang til TID
 • At blot 1 pige føler sig bedre rustet, end hun gjorde før DigiPippi

DigiPippis vision for 2. år

 • At tilbyde relevante kurser for pigerne 2-4 gange årligt, fordelt på landsplan
 • At udgive og sælge relevant materiale om TID med pigerne som målgruppe
 • At opnå økonomisk uafhængighed gennem salg af medlemsskaber og kurser, samt søgning af fonde
 • At lave sociale analog sammenkomster mellem pigerne og rollemodeller 2-4 gange årligt
 • At mindst 10 piger føler sig bedre rustet, end hun gjorde før DigiPippi

DigiPippis 5 års vision

 • At udbrede DigiPippi til Norden
 • At blive en betydningsfuld medspiller i udviklingen af pigers introduktion til TID
 • At ændre det stereotype samfundsbillede af kvinder inden for TID