Da DigiPippi d. 29.8 afholdt generalforsamling, var det både en begyndelse og en ende.

Med de mange gode forandringer som er sket det sidste halve år, er foreningen trådt ind i et nyt kapitel. Derfor besluttede flere af de tidligere års bestyrelsesmedlemmer at træde tilbage, og lade nyt blod komme til. Vi siger derfor tusind tak til Anette Tvedergaard Madsen, Freyja Finnsdóttir, Mariane Ingeborg, Cathrine Fallesen og Line Clemmensen for mellem 1 og 3 års deltagelse i DigiPippis bestyrelse. Alle fortsætter som almene frivillige rollemodeller, hvilket vi er meget glade for.

Nye gode kræfter har meldt sin ankomst, og vi siger velkommen til Helene Aagaard, Aviaja Borup Lynggaard og Laura Erdam. De vil sammen med stifter Eva Fog, Mia Meldgaard, Rikke Nørdum Sonne og Marie-Louise Højlund Rasmussen bære foreningen ind i det 4. leveår.  

Vi fejrer DigiPippi ved en reception d. 14.9 fra 14-16, hvor venner og partnere er velkomne. Tilmelding sker via Facebook siden – direkte link https://www.facebook.com/events/2959653434062503/

Vil du vide mere om året 2018-2019? Så læs forkvindens beretning her.


Helene Aagaard er diversitetsrådgiver og co-founder af GoGetty

”DigiPippi er roden til alt godt, når vi ønsker at sikre mere diversitet i tech samt udbrede forståelse af IT og teknologi til helt unge piger. Hvis jeg som bestyrelsesmedlem i DigiPippi kan være til at udbrede kendskabet og vigtigheden af DigiPippis arbejde til endnu flere unge piger samt offentligheden generelt, så er jeg fuldt overbevist om, at jeg sammen med Eva Fog og de mange andre gode kræfter i DigiPippi er med til at sikre mere diversitet i tech og samfundet generelt.”


Aviaja Borup Lynggard er indehaver af CxD – Child Experience Design, skaberen af Hopspots og rollemodel i DigiPippi siden starten

”Jeg er gået ind i bestyrelsesarbejdet for at fremme interessen for teknologi blandt piger, så vi kan få flere piger og kvinder til at præge udviklingen af fremtidens teknologier. Vi har brug for diversitet i dette arbejde og det frirum DigiPippi skaber, giver mod og appetit til at arbejde videre med teknologi. Jeg vil bidrage med min viden indenfor fondssøgning, iværksætteri og forskning, samt bygge bro fra Jylland til Sjælland, så DigiPippi bliver styrket som en landsdækkende organisation ”


Laura Erdam er Enterprise Account Manager – Red Hat

Jeg er diversitets fortæller på arbejdsmarkedet, hvilket allerede starter fra vores børn er i skole. Et af mine mål er til at få flere kvinder i Tech branchen, hvor de klart er underrepræsenteret. Pigerne har brug for støtte til at afprøve teknologien i trygge rammer, finde ud af hvor “cool” det er og få muligheden til at vælge Tech som fremtidens fag, hvis de ønsker det. Jeg er selv mor til to piger og vil gerne være forbillede for dem med budskabet at diversitets forandring skabes med små skridt og støtte til hinanden.”